Om Gråsten

Om vores hjemby Gråsten

graasten_slot2

Der er usikkerhed om, hvor navnet Gråsten stammer fra. Ifølge ordbogen over stednavne nævnes omkring 1600 navnet Grauensteen eller Grauestein. Det anføres, at endelsen formodentlig stammer fra eller henviser til tyske herregårdsnavne, hvor endelsen -steen betyder borg eller “fast hus”. En anden formodning er, at Gråsten kommer fra det tyske Graven/Grafenstein i betydningen grevens hus.

Ellers har området omkring Gråsten været et afsidesliggende og øde landskab langt op i tiden. Den første og nærmeste bebyggelse har været Adsbøl og Fiskbæk, der i 11- og 12-tallet fremstod som små landsbyer, hvor der i førstnævnte fra ca. 1200 var en lille kirke.

Først omkring 1500-tallet starter forandringen, idet familiestridigheder hos familien Ahlefeldt på det nærliggende slot Søgård er årsag til, at én af dem forlader Søgård for at bosætte sig helt eller delvist på egnen ved Gråsten. Et slot blev bygget og oprindeligt var navnet Gråsten betegnelsen for slottet; men efterhånden voksede en lille by op, som også kom til at bære navnet Gråsten. Det ældste opbevarede skøde på ét af jordlodderne er fra 1699. Omkring 1720 lå der 6 selvejerhuse og 6 grevelige udlejningshuse. De almindelige håndværk var repræsenteret samt kro og købmandshandel.

De første huse lå på hovedgaden (Borggade). I dag er stadig “Den gamle kro” (opført i 1748) bevaret, som et af de ældste huse. Ved folketællingen i 1835 var der i alt 540 personer. Dette tal er mange-doblet siden.