Pokalfisk

November 2018, Stege Nor – Gedde på 65 cm. KB

Maj 2018, Skjern å – Laks på 95 cm. SB

Okt 2017, Storå – Laks på 90 cm. SB

Maj 2017, Storå – Laks på 95 cm. KB

 

Maj 2016, Storå – Laks på 86cm. KB

12

2015, Skjern Å – 67cm. Esel

11

2014, Storå – 87cm. SB

10

2012, Skjern Å – 83cm. KB

9

2010, Lilleåen – Havørred på 73cm. Janker

8

2010, Gråsten – Havørred på 47cm. KB

7

2009, Ærø – 50cm. SB

6

2008, Sjælland – 58cm. Esel

5

2007, Fyn – 58 cm. SB

4

2006, Gråsten – Havørred 55cm. Esel

3

2004, Fyn – Havørred på 43 cm. Janker

2

2003, Gråsten – Gedde på 60 cm. KB

1