Esel

Esel  

 

Peter jr, alias Esel, er måske Gråstens kendteste lystfisker. Som søn af ’barbed`je’ fik han tidligt stiftet bekendtskab med solæg og Fernet Branca, hvilket siden har vist sig at være vigtig for en hver TFF`er – udover selvfølgelig at ’det gi slim i pisk’! I flere år var han storfanger af gedder og diverse ferskvandsfisk i Gråsten slotssø. Ved hans side var SB og Lasse Rosenbæk ofte at finde, men når det kom til grej og især grejboks, kunne ingen nå ham til sokkeholderne. Selv Per fra Intersport måtte erkende, at hans sortiment i butikken var mindre.

 

I de første fiskeår blev mangt en gedde hevet op på land – specielt fra broen hos Esben, hvor en skalle ofte fik lov til at overnatte for enden af en 0,50 mm line, for siden at ende i maven på en glubsk gedde, som så blev trollet op den efterfølgende morgen.

Første møde med ørreder var i put and take-søer – især Rødekro Lystfiskersø fik æren af at smage på Esels mange blink og spindere. Havørredfiskeriet så sin begyndelse en dag i Nybøl Nor ved Gråsten Teglværk. Her traf han med KB gamle Senger, som fortalte om ’Stenshage’, i daglig tale Stensodde… stedet hvor der ifølge den gamle gæve fisker var fangstgaranti. Her fik Esel med sin (og ikke KB`s!!) nyerhvervede 9’ LigtningRod hevet mange flotte havørreder på land – og ikke mindst overfaldet SB med tang, når fiskene ikke nappede.

 

Esel har udover gedder og diverse ørreder, karper, skaller (mange!!), suder, ål, brasen, aborre og laks (Alaska!) garanteret mange andre fisk på fangst-CV`et. En ny art er dog de senere år kommet så meget frem på banen, at alle TFF`ere er ved at frygte for Esels havørred-karriere. Esel fik nemlig stiftet bekendtskab med torskefiskeriet. Det har resulteret i, at manden nærmest får julelys i øjnene, når han går forbi en friskfanget torsk…. ”åj hvo fedt man… æ hof æ å kan få jen…. Æ tro`e dæ æ plads te jen me`je i æ kummefryse”. Esel har på flere ture fanget rigtig mange torsk – og da mange af dem er havnet i fryseren hjemme på Solbakken, er øgenavnet Kummefiskeren nu ved at hænge fast!!!