14.maj 2017, hos ’Sonja’ – Storå

Generalforsamling den 14.maj 2017, hos ’Sonja’ – Storå

 1. Valg af referent

KB valgt

 1. Formandens beretning og siden sidst.
  1. Det går fint i TFF, men der bliver generelt fisket for lidt i løbet af hele året – En opsang fra formanden.
  2. Esel: 2 Kummeture. Den sidste her i april gav 25 kg filletter. Derudover 4 havørredture, med gevinst på en. To havørreder på sidste tur.

SB: Kummetur, 25 kg filletter (vigtigt at nævne, at der blev set øresvin). En moletur. En tur den 17/4 med storebror til Storå.

Janker: Skjern å-premiere, 16.-17.april.

KB: Storåpremiere, 16.-17.april. Fik en laks på 92cm, 7,9kg.

 1. Weekendens fiskeri: Vi begynder ved Gryde å. Hot spot ved Idom å-strækket.
 2. Kassér: Ca 5000kr i kassen.
 3. Formandsturnus mm: Der er indkøbt ny lommelærke. Den kommende formand skal have den med og han står også for evt indgravering. Den gamle lommelærke kommer med som et minde. Der er indkøbt batteri til vægten. TFF-trøjen er udgået som krav til TFF-komsammener, men den må stadig gerne bæres. Kasketten skal stadig medbringes. Formanden skal altid servere den onligatoriske gang ’væltet lokum’ (hvis det ikke er muligt skal det meddeles inden træffet. Det kræver alles accept for at det accepteres). Esel har indkøbt Brokeback Mountain og den skal fremover følge formanden. Fernetflaske kan overdrages til ny formand, så der ikke nødvendigvis skal indkøbes en ny hver gang. Der laves en rotationsændring så KB tager næste tur. Derefter er Janker på banen.
 4. Hjemmeside: Benyt gerne bloggene. Spørg KB ved problemer.
 5. Evt. KB fortæller, at han er ved at få udgivet en bog om sidste års fiskeri ved Storå.